ALKOHOL A BEZLEPKOVÁ DIETA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se věnoval problematice alkoholu a alergenů. Zaměřil se na destiláty, které jsou vyráběné z obilovin, jako je např. whisky, gin, vodka apod. Princip jejich výroby, destilace, spočívá ve využití rozdílné těkavosti kapalných látek. Proces výroby destilátů z obilovin probíhá zkráceně takto: Z obilovin se získá škrob, z něj získaného cukru fermentací vzniká alkohol, posléze se přechází k destilaci. Těkavé látky jsou oddestilovány do finálního destilátu, látky netěkavé (tuky, bílkoviny, nezkvašené sacharidy, minerální látky) zůstávají v původním zfermentovaném materiálu (kvasu). To je pro celiaka důležité. V konečném produktu by při řádně provedené destilaci neměly být netěkavé látky, jako jsou právě alergenní bílkoviny a peptidy, tedy lepek. Úřad dospěl k závěru, že při řádně provedené destilaci nepřejdou do konečného výrobku bílkoviny ani peptidy převyšující 1 mg/l celkových proteinů a 0,4 mg/kg lepku, neboť nejsou těkavé. Možné nežádoucí alergické reakce po požití alkoholu jsou podle studií Úřadu spojeny s chemickými látkami, které se do alkoholu přidávají, případně může jít o reakci na samotný etanol. Možné reakce tedy nejsou spojeny s intolerancí lepku. Závěr: Destiláty nepředstavují z hlediska správného dodržování bezlepkové diety důvod k obavám.