Zápis z neformálního jednání

U příležitosti jednání AOECS v Helsinkách se dne 6. 9. 2012 konalo neformální setkání zástupců jednotlivých členských zemí. Zápis je "zde":[/files/AOECS-zprava.docx]