ZŠ Petřiny Sever

ZŠ Petřiny Sever, Praha 6, vedoucí šk. jídelny Renata Šimková Jídelna má nakoupené veškeré extra nádobí pro celiaky a vše vaří opravdu buď odděleně, nebo před samotným zahuštěním moukou jídlo oddělí a zahušťují zvlášť. Zkušenost s bezlepkovou dietou v rodině http://www.zspetriny.cz/content/j-delna