MEZINÁRODNÍ DEN CELIAKIE

Prevalence celiakie v Evropě je odhadována na 1 %. Proto AOECS navrhla, aby byl **16. květen vyhlášen Mezinárodním dnem celiakie**.