PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu

VZP -  až  6 000 Kč ročně pro nezaopatřené děti až  do 26 let včetně  Více informací a podmínky čerpání najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

OZP  - 500 Kč pro dospělé v rámci programu Moje odměna info na http://www.ozp.cz/index.php?pro_dospele

ČPZP - 1 500 Kč bez rozdílu věku info na http://www.cpzp.cz/clanek/3504-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2013.html v rámci balíčku mix

ZPŠ - 1 500 Kč bez rozdílu věku, info na konci tabulky  http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2013/zlepsene-sluzby 

Revírní bratrská pokladna - 500 Kč - bez rozdílu věku v rámci zdravotního programu  , info na http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/