Informace o 8. Fóru celiaků

 

V sobotu dne 1. 6. 2013 se konalo v Konferenčním centru GreenPoint na Praze 10

 8. Fórum celiaků.

Přednášky byly zaměřeny na všechny aspekty života s celiakií a podle rozsáhlé diskuse, která následovala, se setkaly s velkým zájmem. Chtěly bychom poděkovat všem přednášejícím -      MUDr. Jitce Prokešové z FN Brno za přednášku na téma Celiakie – staronová diagnóza,
Haně Benešové z FN Motol, která se ve své přednášce věnovala virovým gastroenteritidám,        Ing.  Daně Gabrovské z VÚPP Praha, která kromě pravidel bezlepkové diety, seznámila přítomné i s výsledky výzkumu a testování potravin na obsah lepku. Pozornost věnovala i chybným informacím, se kterými se lidé mohou setkat jak v tisku, tak i na některých internetových stránkách.
Eva Vyhnálková z SpBD se zabývala sociálními aspekty celiakie, zejména problematikou příspěvků na péči.

Bc. Tereza Lášková uvedla informace z AOECS a sekce mladých celiaků CYE.                                

Jak se žije celiakům v USA jsme se dozvěděli díky přednášce Ing. Dany Abarca ze San Franciska.

Na Trhu bezlepkových výrobků, který probíhal současně, se představilo 24 vystavovatelů, kteří nabídli bohatý sortiment výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu. Návštěvníci akce mohli ochutnávat i si výhodně nakoupit.

I navzdory nepřízni počasí se akce zúčastnilo přes 400 návštěvníků.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast. Děkujeme za trpělivost a vstřícnost, protože kvůli počasí, které bylo na červen opravdu nečekané, jsme museli umístit většinu výstavních stánku do vnitřních prostor. Nešlo využít krásnou zahradu, kde jsme si mysleli, že lidé budou moci příjemně prožít den s bezlepkovým pivem Celia ze Žateckého pivovaru, Kofolou a grilováním Švejk restaurantu u Karla.

To, že se naše představy díky počasí nenaplnily, zní v kontextu povodní, které následovaly, jako rouhání. Proto doufáme, že lze akci i tak hodnotit, že splnila účel jak pro vystavovatele, tak
i návštěvníky.

Na závěr proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu

Fotoreportáž z akce si můžete prohlédnout na http://auvajs.rajce.idnes.cz/8.forum_celiaku/ a  http://celiak.rajce.idnes.cz/FC_2013vytah_z_fotek