Dotazník k diplomové práci

Studentka farmaceutické fakulty VFU BRNO Vás žádá o  vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro   diplomovou práci   na téma  Farmakoterapie a poradenství u pacientů s diagnosou celiakie. Dotazník najdete na http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dotaznik-celiakie/