Regulační poplatky v r. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu se ruší regulační poplatky za pobyt ve zdravotnických zařízeních. Ostatní poplatky zůstávají v platnosti.

Více informací najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/98844-3