9. FÓRUM CELIAKŮ

AKTUALIZACE 11. 5. 2014 !!! DOPLŇEN SEZNAM VYSTAVOVATELŮ !!!

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Vás zve u příležitosti Mezinárodního dne celiakie na


9. FÓRUM CELIAKŮ

  • v sobotu dne 17. 5. 2014, od 9:30 do 15:00 hod
  • v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4, ul. Novodvorská 1013/151 * více informací o místě konání najdete na www.kcn.cz
  • spojení MHD: metro C Kačerov – autobus 106, 196 do stanice sídliště Novodvorská nebo metro B Smíchovské nádraží – autobus 196, 197 – stanice sídliště Novodvorská
  • bezbariérový přístup v celém objektu
  • možnost parkování v okolí

PROGRAM

               9:30 - 10:30 hod presence účastníků
předsálí   9:30 - 14:30 hod trh bezlepkových výrobků
sál           10:30 - 14:00 hod diskusní fórum na téma

               CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
Zahájení

MUDr. Iva Hoffmanová, 2. Interní klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady, Praha
Téma: Celiakie – diagnostika a léčba

Ing. Sylvie Kršková – metodik SZPI
Téma: Aktuální informace k označování potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledky ústředně řízených kontrol

Bezlepková dieta ve školních stravovacích zařízeních

Představení výrobců bezlepkových potravin

Sociální aspekty celiakie

Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu
Téma: Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci

                 14:00 - 15:00 hod Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu

TRH BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

Prezentace řady výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit.

ADVENIobjednávka
AMYLON 
BALTAXIAobjednávka
DAMODARA 
DOVES FARMobjednávka
DOMÁCÍ DOBROTY 
ELINAI 
EXTRUDOobjednávka
GLOBUS 
HAMÉ 
HOTOVKY.EUobjednávka
I LOVE HUMMUS 
JIZERSKÉ PEKÁRNYobjednávka
KLEIS - SCHÄRobjednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN 
LABETA 
MLSÁME BEZ LEPKU 
MUSLI NA BLAHO 
NOMINALobjednávka
PEKAŘSTVÍ RYTINOVIobjednávka
SH PRODIETobjednávka
TORRAS, GULLON 
ZDRAVÝ STYLobjednávka

Firma Schär uvádí na trh dlouho očekávané mražené výrobky, které bude možno zakoupit za zaváděcí cenu na 9. Fóru celiaků v Praze. Z logistických důvodů není možné toto zboží objednat předem.
Přehled je uveden zde

Program valné hromady

pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu:

 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba volební komise

3. Volba mandátové komise

4. Volba návrhové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za rok 2013

7. Zpráva o roční uzávěrce hospodaření za r. 2013

8. Rozpočet na rok 2014

9. Zpráva revizní komise

10. Plán činnosti na rok 2014

11. Úprava stanov

12. Volba výkonného orgánu - výboru

13. Volba členů revizní komise

14. Diskuse – různé

15. Návrh a přijetí usnesení

16. Závěr valné hromady

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

Pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2014, platí pozvánka jako rodinná vstupenka. Pro ostatní je rodinné vstupné 50 Kč.

Ti z Vás, kteří si ještě nevyzvedli Katalog Celiatika od Eurozóny a měli na něj nárok, si jej mohou vyzvednout u prezence.

Minulá valná hromada schválila výši členského příspěvku od roku 2014 na 300,-Kč. Uhradit ho můžete bankovním převodem na č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které máte uvedeno na členské kartě. Platit můžete i hotově na akci. Vám Všem, kteří jste již členský příspěvek na r.2014 uhradili, děkujeme.

Fórum celiaků se koná v nových prostorách, které Vám, jak doufáme, umožní strávit příjemný den, při kterém můžete získat nové informace, seznámit se s lidmi, kteří mají stejný úděl jako vy, ochutnat výrobky, které jsou vhodné při bezlepkové dietě a výhodně si nakoupit. Bude zajištěn prodej bezlepkového občerstvení.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI