Proběhlo 9. Fórum celiaků – info + foto

Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se konalo v sobotu dne 17. 5. 2014 v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4

9. Fórum celiaků.

Diskusní fórum na téma Celiakie - nejen zdravotní problém bylo zaměřeno na všechny aspekty života s celiakií.

Odborně zaměřenou přednášku na téma Celiakie – diagnostika a léčba měla paní MUDr. Iva Hoffmanová, gastroenteroložka z 2. Interní kliniky 3. LF UK FN Královské Vinohrady Praha. Přednáška byla velice podrobná a paní doktorka ochotně zodpovídala dotazy v diskusi.

Další bod programu byl věnován problematice bezlepkového stravování ve školních stravovacích zařízeních, se kterou se potýkají rodiče předškolních a školních dětí. O připravované novele vyhlášky o školním stravování informoval Bc. Daniel Štěpán, místostarosta Prahy 7. O zkušenostech z pilotního projektu bezlepkového stravování v Českých Budějovicích informovala předsedkyně Sdružení Jihočeských celiaků Ing. Marie Škopková, PhD.

Odpolední část programu byla věnována aktuálním informacím k označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledkům ústředně řízených kontrol. Přenášku měla metodička Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Sylvie Kršková. Toto téma je velice diskutované a taková byla i následná rozprava.

Další bod byl věnován sociálním otázkám. Pozvaný zástupce VZP na akci nepřišel. VZP zaslalo na toto téma informace, s kterými přítomné seznámila Eva Vyhnálková z SpBD a podrobně se zabývala zejména problematikou příspěvků na péči.

Dále vystoupil pediatr z Léčebny Mánes v Karlových Varech MUDr. Luděk Mrázek a seznámil přítomné s možností lázeňské léčby při diagnostikované celiakii.

Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Vedle informací o Asociaci evropských společnosti celiaků a proběhlé konferenci se věnovala i problematice ELS, tedy systému licencování přeškrtnutého obilného klasu jako ochranné známky. Systém u nás zatím není zaveden. Další částí přednášky bylo téma CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštinou AOECS, a pozvání na akci Mladých celiaků ČR.

 

Součástí akce byl Trh bezlepkových výrobků. Představilo se na něm 24 vystavovatelů, kteří nabídli bohatý sortiment výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu. Návštěvníci akce mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Pozitivní je to, že výrobci běžného sortimentu myslí na lidi s tímto dietním omezením a snaží se přistupovat ke svým výrobkům tak, aby byly vhodné i pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Novinkou byla akce firmy Kleis, která uspořádala vaření s ochutnávkou cereálních těstovin a dezertem, které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Jedno z největších očekávání bylo zahájení prodeje mražených výrobků Schär. Mimo zmrzliny, která se na ochutnávku i rozdávala, bylo možno zakoupit i pizzu, tortellini, lasagne, listové těsto, kaiserky, rybí a kuřecí prsty. Tyto výrobky bude možné zatím zakoupit v Praze v prodejně paní Harantové na Černém Mostě na Praze 9 a Celiak Zdravá výživa na Praze 6.

Fórum celiaků se konalo v nových prostorách a zdá se, že i když návštěvnost překonala veškerá očekávání – přišlo na 700 lidí, bylo dost místa pro všechny.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu.

FOTO: http://celiak.rajce.idnes.cz/FC_2014