Plánované změny ve značení bezlepkových výrobků

20. července 2016 končí platnost nařízení č. 41/2009 a nově se pravidla značení budou vztahovat i na nebalené výrobky. Kategorie "bez lepku" a "velmi nízký obsah lepku" zůstávají, bezlepkové výrobky navíc mohou být označeny jako výrobky "vhodné pro celiaky" a "speciálně vyrobené pro celiaky". Současně se na evropském trhu AOECS zasazuje o širší využívání ochranné známky v podobě přeškrtnutého klasu.