Dotazník k maturitní práci

Ke své maturitní práci na téma Psychosociální aspekty bezlepkové diety potřebuje studentka gymnázia  vyplnit dotazník, který najdete na http://www.survio.com/survey/d/H7N7J9H4E6X7A5I1Q