Nařízení EU č. 1169/2011 v praxi

 O zavádění  nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách  spotřebitelům do praxe informovala většina médií. Jaký dopad to bude mít na restaurace najdete i v reportáží Radiožurnálu

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1427220