NOVELA ZÁKONA O DPH

Ve Sbírce zákonů č. 143/2014 ze dne 31. 12. 2014 byl uveřejněn Zákon č. 360/2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona se do třetí snížené sazby DPH tj. 10 % zařazují i výrobky určené pro lidi s nesnášenlivostí lepku.

Celé  znění zákona najdete na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-360

Výňatek  ze zákona:

86. V příloze č. 3a se za položku 0402, 0404, 1901, 2106 vkládají nové položky, které znějí:

„0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214,2004,2005 – Mlýnské výrobky, a to:
  – z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
– z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
– z brambor
– ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
– Směsi těchto mlýnských výrobků.
1107 až 1109, 1903, 3505 – Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 – Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.

87. V příloze č. 3a se za větu „Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.“ doplňuje věta „Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.