Nařízení (EU) č. 1169/2011 v praxi

Dnem 13. 12. 2014 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

To přináší povinnost provozovatelům veřejného stravování poskytovat informace o alergenních složkách.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zpracovala podrobný materiál k uvádění tohoto nařízení do praxe. 

Najdete ho na http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1071998&docType=ART&nid=11431

Pod textem najde i informační materiál SZPI – Informace o alergenech ve společném stravování.