Novela vyhlášky o školním stravování

Ve  Sbírce zákonů  byla uveřejněna Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č.  107/2005 Sb. o školním  stravování.

Tato vyhláška vstoupila v platnost 1. 2. 2015 a přináší možnost přípravy dietní  stravy ve školních stravovacích zařízeních.

Celé znění vyhlášky najdete na