Informace k dietnímu stravování ve školních jídelnách

Informace k tomu, jak bude realizována v praxi novela vyhlášky o školním stravování.

Novela vstoupila v platnost 1. 2. 2015. V článku  uveřejněném  v časopise  Výživa 2/2015, který připravila Bc. T Starnovská ze Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester naleznete potřebné informace.

Text článku najdete zde