JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PnP

Žádost o příspěvek na péči (PnP) je třeba  podávat na Úřad práce v místě trvalého bydliště dítěte - oddělení nepojistných soclálních dávek ( NSD )

- příslušný formulář na PnP dostanete na Úřadu práce

- vyplníte formulář a odevzdáte ho na Úřad práce

- Úřad práce k Vám domů pošle sociálního pracovníka, který zjistí jak moc potřebuje Vaše dítě pomoc - jak moc je  soběstačné.

- Sociální pracovník udělá o všem zápis a ten i s lékařškým posudkem na dítě od dětského lékaře - zařizuje si Úřad práce sám, pošle  na posudkovou komisi a ta rozhodne o přiznání/nepřiznání příspěvku.

- Proti nepřiznání PnP je možné se odvolat na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o nepřiznání PnP ( ten stejný odbor na kterém jste podávali formulář na PnP )

- Je dobré přiložit k žádosti čerstvé zprávy od gastroenterologa a případně další lékařské posudky dítěte.

 Výše PnP jsou u dětí

I. stupeň     3 000,- Kč,

II. stupeň    6 000,-Kč,

III. stupeň   9 000,- Kč,

IV. stupeň  12 000,- Kč