NEWSLETTER

Nový Nesletter 1/2015 byl rozeslán na mailové adresy členů SpBD. Žádáme členy, kteří nemají aktualizované svoje mailové adresy v naší databázi, aby tak  ve vlastním  zájmu učinili. Změny prosím nahlaste na naši adresu celiak@celiak.cz.