ICDS 2015

Ve dnech 21. - 24. 6. 2015 Praha hostí 16. Mezinárodní sympozium o celiakii - ICDS 2015

Jedná se o mimořádnou událost, protože takováto významná akce se ve střední Evropě dosud nikdy nekonala a zúčastní se ho přední vědecké kapacity, které se zabývají celiakií.

Program probíhá ve třech sekcích - vědecké, klinické a pacientské.

Podrobný program a veškeré informace najdete na http://cz.icds2015prague.com/.

Pacientská část se koná dne  22. 6. 2015 a bude tlumočena do češtiny. Věříme, že využijete příležitosti se této významné události zúčastnit.

Členům SpBD bude rozeslán email s podrobnými pokyny k registraci na jejich adresy, které mají uvedené v databázi členů.

Na stránkách ICDS 2015 byl doplněn seznam stravovacíh  zařízení, kde je možné se najíst bezlepkově.

Odkaz na seznam najdete i na našem FB