Litoměřické setkání celiaků

Klub celiaků Litoměřice pořádá 15.6. 2015 v 17 hod v Knihovně K. H. Máchy setkání celiaků.

Na programu je označování  potravin v podnicích veřejného stravování.

Jako hosté se zúčastní firmy Berosa, Schär a Jizerské pekárny.