Dotazník

Kateda obchodu a financí pro vědecko-výzkumnou činnost Interní grantové agentury PEF ČZU v Praze žádá o vyplnění dotazníku.

Šetření je zaměřeno na zjištění významu jednotlivých kritérií při nákupu bezlepkových potravin a navazuje a doplňuje předchozí výzkum sledující dostupnost bezlepkových produktů a pokrmů. Dotazník je anonymní a najdete ho na:

https://docs.google.com/a/celiak.cz/forms/d/1p3HmfY_C5p7sU-mkEtXIgHCp_madE2IzlIq_eTTDWhs/viewform