BEZLEPKOVÁ DIETA: Léčebné využití a nové potravinové zdroje

AV ČR pořádá dne 23. 11. 2015 seminář  na téma Bezlepková dieta: Léčebné využití a nové potravinové zdroje. Místo konání je Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 místnost č. 205 a 206. Akce je určena pro veřejnost, je bezplatná a pokud máte zájem, můžete se přihlásit na e-mail kvasnickova@ueb.cas.cz nebo na tel. 585 268 701

Program:

9:00-9:15    Dr. Ing. Pavel Horčička:  Šlechtění pšenice na jakost 

9:15-9:30    Ing. Václav Dvořáček:  Kvalita bílkovin pšeničného zrna z pohledu šlechtění, pěstitelské a zpracovatelské praxe 

9:30-9:45    Prof. Ing. J. Doležel: Původ pšenice a její dědičná informace

9:45-10:30  Prof. MUDr. J. Nevoral: Celiakie a bezlepková dieta

11:00-11:45 MUDr. I. Hoffmanová: Neceliakální glutenová sensitivita a alergie na lepek

13:0-14:45 Ing. D. Gabrovská, Ing. J. Rysová, J. Dlabalová, Ing. I.  Lášková:Detekce glutenu v potravonách, nová legislativní opatření

14:15-15:00 Ing. M. Doležal: Nové potravinové zdroje využitelné pro speciální diety

15:00-15:20 obecná diskuze