Dietní stravování ve školách

Rámcový postup při zahájení přípravy dietních jídel je uveden na portálu spolku Sekce Výživy a nutriční péče zde.