Informace o 11. Fóru celiaků

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO  - 11. FÓRUM CELIAKŮ
se konalo při příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu dne 14. 5. 2016
v areálu PVA EXPO LETŇANY

Diskusní fórum na téma CELIAKIE - NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM bylo zaměřeno na život s celiakií a bezlepkovou dietou.

Odbornou část programu zahájila přednáška MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph.D. z 3. Lékařské fakulty UK a z Vinohradské nemocnice na téma Celiakie a její komplikace. Plný sál sledoval přednášku se zájmem.

Další část byla věnována Sociálním otázkám- Jitka Dlabalová, jednatelka SpBD informovala zejména o podpoře zdravotních pojišťoven, kterou poskytují  celiakům na bezlepkovou dietu.

Po polední přestávce vystoupila Ing. Lucie Janotová, Ph.D. z Asociace společného stravování. Ve své přednášce se věnovala Bezpečnosti potravin v praxi tj. označování potravin, alergenům ve stravovacích provozech a realizaci dietního stravování ve školních stravovacích zařízeních. Na ní navázala   Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. z Potravinářské komory ČR přednáškou na téma Nová pravidla pro bezlepkové výrobky a Hodnocení preventivních označení lepku, která byla věnována často diskutovaným otázkám týkajících se stop lepku. Přednášky se vhodně doplnily a posluchači jim věnovali velkou pozornost.

Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Informovala o dění v Asociaci evropských společnosti celiaků a v CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštitou AOECS.

Součástí programu bylo i promítání filmu „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie (film byl promítán v rámci Ozvěn festivalu LSFF 2015). Promítání se opakovalo třikrát a vždy před zaplněným sálem.

Letošní ročník se konal poprvé na výstavišti v Letňanech a díky tomu jsme mohli představit 40 vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu.  Návštěvníci akce mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Řada vystavovatelů představila novinky na trhu.  Pozitivní je to, že i výrobci běžného sortimentu myslí na lidi s tímto dietním omezením a přistupují ke svým výrobkům tak, aby byly vhodné pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Partnerem letošního ročníku byla firma Schar, která předvedla svůj doprovodný program – Kuchařskou show. Šéfkuchař z hotelu Chopok na Slovensku připravoval bezlepková jídla – rebarborový koláč, noky s rajčatovobazalkovou omáčkou, tvarohové nočky s mákem a cibulový koláč se slaninou. Součástí byla i ochutnávka pizzy a kuřecích prstů.  Samozřejmostí byla bohatá ochutnávka celého sortimentu firmy Schar s možností zakoupení těchto výrobků. Pro děti byl připravený dětský koutek, kde je zabavili známé postavičky Milly.

Velký počet návštěvníků, kterých bylo na 1000, tak mělo možnost si vybrat z celé řady akcí a díky velkým prostorám měli všichni dost místa – jak hosté, tak i vystavovatelé. Velkou výhodou bylo i parkoviště, které jsme si pronajali a měli ho tak jen pro sebe.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu.

Podzimní bezlepkový trh připravujeme na Toulcově dvoře na  neděli 27. 11. 2016.

Příští Fórum celiaků se bude konat  13. 5. 2017 opět v areálu PVA EXPO Letňany.

Fotografie z akce:
https://www.facebook.com/pages/Spole%C4%8Dnost-pro-bezlepkovou-dietu/214223801948559?fref=ts