CELIAK nebo celiatik?

Jak správně označovat lidi, kteří trpí onemocněním celiakie? Celiak nebo celiatik? Jsme přesvědčeni, že správné je označení CELIAK. Protože se ale můžeme setkat s tím, že i někteří  lékaři používají označení celiatik, obrátili jsme se s dotazem  na Ústav pro jazyk český AV ČR-

Dostali jsme informaci, že tento dotaz už byl vznesen a odpověď můžeme najít v časopise Naše řeč, ročník 87 z roku 2004 č. 5, kde je odpověď na str. 272 v rubrice z Dopisů jazykové poradně.

Z odpovědi vyjímáme:  Kořenným slovem je řecké koiliá ‘dutina, břicho’ apod. Už v řecko-latinských výrazech z doby antické se najde řec. koiliakos, lat. coeliacus, v obou případech adjektivum ‘břišní, žaludeční’. Toto adjektivum pak také zpodstatnělo pro označení nemocného s břišními/žaludečními obtížemi, trpícího celiakií. České přejaté slovo má podobu celiak