Dostupnost zdravotních služeb

Místní a časová dostupnost zdravotních služeb je dána nařízením vlády č. 307/2012 Sb.

Pojištěnci mají právo na časově dostupnou péči – jak máte postupovat se dočtete na portálu ozdravotnictví.cz