Dotazník Finanční náročnost dodržování bezlepkové diety

Dotazník studenta Finančního managementu na Fakultě informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, můžete vyplnit zde.

Dotazník se týká Finanční náročnosti dodržování bezlepkové diety a byl konzultován s vysokoškolskými pedagogy. Jeho cílem je vyčíslit náklady při léčbě nemoci a dále vyčíslit nepřímé náklady ve vztahu k okolí (rodina …) a zjistit tak skutečnou finanční zátěž léčby této nemoci (celiakie) a její dopady na rodinný rozpočet.