Zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2017

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2017.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  – VZP – 111  příspěvek až  6 000 Kč

Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti. Příspěvek je určen na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku (příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2017 nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2017 a za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2017.
Podmínky najdete zde .

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201 –  příspěvek 400 Kč 

Program preventivní péče  ,,Děti – Dětská volba“ a ,,Dospělý – Moje volba“ na doplňky stravy při celiakii. Jedná se o jeden z možných programů.
Podmínky naleznete zde .

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – příspěvek 1 000 Kč

Příspěvek na celiakii pro děti a mládež do 18 let vč. až do výše 1 000 Kč v Preventivním programu  rámci balíčku DIA.
Více informací zde.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin označených jako bezlepkové, tedy BLP, mohou pojištěnci získat díky výhodám kreditního systému VITAKONTO. Výše příspěvku je závislá na počtu kreditů, které pojištěnec získá.  Tento systém je přístupný prostřednictvím VITAKARTY ONLINE.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – 209 – příspěvek až  4  000 Kč

Podpora cílených aktivit pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií.  Příspěvek je do výše 4 000 Kč bez omezení věku  1x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit  doklad o nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě.
Více informací zde.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011 – příspěvek 600 Kč

Pro předškolní a  školní děti od 3  do 15let – na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy. Jde o jeden z programů Prevence. Podmínky najdete zde.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojištovna – RBP – 2013 – příspěvek – Děti  a mládež do 19 let – 500 Kč, Pojištěnci nad 19 let až 300 Kč

Balíček Prevence – Podbalíček podpora zdraví   Pojištěnec si za tuto částku může nakoupit cokoliv. Musí předložit potvrzení od lékaře o tom, že se léčí na celiakii. Na základě tohoto potvrzení obdrží pojištěnec výše uvedenou částku (není potřeba doklad o nákupu). Pojištěnec potvrzení předkládá jen jednou, při prvé žádosti. V dalších letech stačí jen požádat o vyplacení příspěvku, pracovník kontaktního místa si pouze ověří, zda již byl příspěvek v minulém roce vyplacen.

Doporučujeme se podívat na stránky pojišťoven, protože tam jsou uvedeny i podmínky, které musíte splnit při žádosti o příspěvek.