GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2017 – 12 FÓRUM CELIAKŮ

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie Společnost pro bezlepkovou dietu pořádá 27. května 12. Fórum celiaků.