Zpráva o Gluten Free Prague Expo 2017

12. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2017 se konalo u příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu 27. května. Fotografie z akce naleznete zde.

 

 

 

Diskusní fórum na téma CELIAKIE – NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM bylo zaměřeno na všechny aspekty života s  celiakií a bezlepkovou dietou.

Odbornou část programu zahájil Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. z Thomayerovy nemocnice Praha přenáškou na téma Co všechno víme o celiakii.  Přednáškový sál byl plný posluchačů, které poutavá  přednáška zaujala. Na něj navázala RNDr. Lucie Benešová, Ph.D:, z Genomac, výzkumný ústav, s. r. o. s přednáškou na téma Co může genetika nabídnout celiakům. Poprvé tak lidé mohli slyšet, jak je to s vazbou mezi celiakií a genetikou. Další část byla věnována Sociálním otázkám – Jitka Dlabalová, jednatelka SpBD informovala zejména o podpoře zdravotních pojišťoven, kterou poskytují  celiakům na bezlepkovou dietu.

Odpolední část byla jako tradičně věnována bezlepkové dietě. Tentokrát vystoupila Ing. Kateřina Pavelková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a přednáška na téma Kontrola obsahu lepku v potravinách osvětlila lidem, jak se mohou spolehnout na jídla ve stravovacích zařízeních. Jako další bod programu představila Mgr. Helena KavanováVýzkumného ústavu potravinářského Praha databázi bezlepkových potravin. Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Informovala o dění v Asociaci evropských společnosti celiaků a v CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštitou AOECS. K pravidlům bezlepkové diety vystoupila Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. z Potravinářské komory ČR s přednáškou na téma Bezlepková dieta – jak na ni? Velkou pozornost věnovala úskalí označování potravin a zejména  preventivnímu  označení lepku. To vyvolalo velkou diskusi. Je vidět, že toto téma je pro celiaky pořád živé a je škoda, že si přednášku nevyslechlo víc posluchačů.

I v tomto roce jsme přistoupili k promítnutí filmu „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie.

V předsálí probíhalo Gluten Free Prague Expo 2017 s 50 vystavovateli. Díky tomu, že se letošní ročník konal opět  na výstavišti v Letňanech bylo pro 1000 návštěvníků a vystavovatele dostatek místa. Návštěvníci mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Řada vystavovatelů představila novinky na trhu. Velkým přínosem bylo, že se letos představila řada pekařů s čerstvým pečivem, které dosud na trhu chybělo.

Pro děti byl opět  připravený dětský koutek, kde mohli malí návštěvníci vidět 2 divadelní představení Ilegumovy divadelní společnosti a kromě toho využít malování na obličej, hry a soutěže.

Všem návštěvníkům, přednášejícím i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

Příští akce:

Připravujeme Vánoční bezlepkový trh, který nahradí tradiční Předvánoční trh na Toulcově dvoře. Akce se bude konat v sobotu 9.12.2017 v PVA Expo Praha Letňany v hale č.6 jako souběžně probíhající výstava Stříbrných vánočních dnů.