Celiakie a dysbióza

Požádali jsme MUDr.Ivu Hoffmanovou, Ph.D. z 3.Lékařské fakulty UK o odborné stanovisko k diskuznímu vláknu "Může transplantace střevní mikroflóry vyléčit celiakii?"

Vědecký výzkum naznačuje, že střevní mikrobiota může hrát určitou roli při vzniku tzv. subklinického střevního zánětu přítomného u řady chronických onemocnění, včetně celiakie. Rovněž je známo, že osoby s celiakií (jak nově diagnostikovanou, tak léčenou bezlepkovou dietou) mají jisté odlišnosti v druhovém zastoupení střevní mikrobioty (tzv. dysbiózu) ve srovnání se zdravými jedinci. Rovněž tak některé studie ukazují, že dysbióza může být příčinou přetrvávání trávicích obtíží u některých celiaků, a to i přes přísné dodržování bezlepkové diety. Tato vědecká pozorování však v žádném případě nelze zjednodušit v tom smyslu, že by dysbióza byla příčinou vzniku celiakie a že by transplantace stolice mohla vést k vyléčení celiakie. Mechanismy vedoucí k rozvoji celiakie jsou velmi komplexní. Nezpochybnitelnou úlohu při vzniku celiakie má genetická výbava a konzumace lepku. Role střevní mikrobioty je předmětem intenzivního výzkumu. Není však dosud objasněn zásadní problém:  zda dysbióza se může spolupodílet na vzniku celiakie – či naopak, zda je pouhým následkem celiakie. Stejně tak neexistuje žádná publikovaná vědecká studie, která by naznačovala, že transplantace stolice může vést k vyléčení celiakie. Celiakie, pokud je řádně medicínsky diagnostikována (tj. na základě kombinace pozitivity celiakálních autoprotilátek + charakteristického nálezu v enterobiopsii u dospělých či dodržení kriterií ESPGHAN pro dětskou populaci), je léčitelná jedině celoživotní a úplnou bezlepkovou dietou. Jde o chronické onemocnění, které je bezlepkovou dietou udržováno v inaktivitě. Toto však v přísném slova smyslu neznamená, že jde o onemocnění vyléčitelné. Natož pak vyléčitelné transplantací stolice bez dodržování bezlepkové diety. Určité nepochopení problému je spojeno i s tím, že je známa existence několika klinických forem celiakie, včetně tzv. latentní (skryté) celiakie. Latentní celiakie je stav, kdy bezlepková dieta navodí inaktivitu nemoci, která přetrvává určitou (kratší či delší) dobu i přesto, že jedinec začne porušovat či nedodržovat bezlepkovou dietu. Tento stav však neznamená vyléčení celiakie. Je totiž jen otázkou času, kdy konzumace lepku povede k opětovné aktivaci imunitních mechanismů a k novému vzplanutí celiakie.