Bezlepková dieta – Jak na ni?

Shrnutí přednášky Ing.Dany Gabrovské, Ph.D., Potravinářská komora ČR. Přednáška byla přednesena na 12.Fóru celiaků 27. května 2017.

Výtah z přednášky "Bezlepková dieta – Jak na ni" týkající se značení potravin vhodných pro bezlepkovou dietu:

Legislativa

  • 1169/2011 NAŘÍZENÍ o poskytování informací spotřebitelům o potravinách (Evropský parlament a Rada)
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům – prováděcí nařízení, určuje, jak má dobrovolná informace týkající se lepku vypadat (limity, podmínky)

1169/2011 NAŘÍZENÍ

JEDNÁ SE O OBECNÉ POTRAVINOVÉ PRÁVO:
– vztahuje se na potraviny a nápoje, nebalené potraviny, jídla ve stravovacích zařízeních a potravinové doplňky.

Povinné údaje (článek 9) – složení, nutriční údaje, výrobce (PPP),  alergeny, množství, DMT, DP, návod, skupiny;

               každá látka nebo pomocná látka uvedená na seznamu v příloze II nebo odvozená  z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;

Dobrovolné údaje (článek 36) – informace o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách; vhodnost pro vegany, vegetariány,  referenční hodnota příjmu

  • PŘÍLOHA II k Nařízení 1169/2011

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

  • 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:

a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy ;

b) maltodextrinů na bázi pšenice ;

c) glukózových sirupů na bázi ječmene;

d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 828/2014

A. Obecné požadavky

BEZ LEPKU Tvrzení „bez lepku“ lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg lepku/kg.

VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU Tvrzení „velmi nízký obsah lepku“ lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.

B. Dodatečné požadavky na potraviny obsahující oves. Oves, obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku“ nebo „s velmi nízkým obsahem lepku“ musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

Závěr přednášky:

  1. Lepek jako alergen musí být ve složení vždy uveden.
  2. Tvrzení bez lepku do 20mg lepku/kg
  3. Tvrzení s velmi nízkým obsahem lepku do 100 mg/kg
  4. Dle Státní potravinářské a zemědělské inspekce – stopové množství lepku – do 50 mg lepku /kg potraviny