Novela vyhlášky o školním stravování (č.210/2017Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Novela rozšiřuje a upřesňuje čí recepty mohou provozovatelé stravovacích služeb používat při poskytování dietního stravování.

Vydáno dne: 14. 7. 2017
Účinné od: 1. 9. 2017

Nové znění § 2 odst. 5:

(5) Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a)nutričním terapeutem,
b)lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru
1. praktické lékařství pro děti a dorost,
2. dětské lékařství,
3. vnitřní lékařství,
4. všeobecné praktické lékařství,
5. endokrinologie a diabetologie, nebo
6. gastroenterologie, nebo
c)lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4. dětská gastroenterologie a hepatologie.