Den otevřených dveří

V Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev na adrese Polská 15, Praha 2 proběhl 9. října 2017 "Den otevřených dveří".

Centrum sdílí společně spolky ILCO ( pacienti se stomií), Pacienti IBD ( Crohnova choroba) a Společnost pro bezlepkovou dietu.

Proběhla Beseda s dobrovolníky a prohlídka informačního centra, výstavy – historie stomických pomůcek a Soutěž Básnické střevo 2016.

K dispozici byly publikace pro stomiky, pacienty se záněty střev, pacienty s nesnášenlivostí lepku. Akci vedla Marie Ředinová, předsedkyně České ILCO, z.s .