VZP – Příspěvek na bezlepkovou dietu 2017

Připomínáme, že příspěvek na bezlepkovou dietu Všeobecné zdravotní pojišťovny za druhé pololetí 2017 se vyplácí pouze do konce roku 2017.

Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Podmínky vyplacení příspěvku naleznete na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny