Vytváří staré odrůdy pšenice méně imunogenních peptidů?

Zajímavý článek týkající se srovnání "starých a nových" druhů pšenice si můžete přečíst na www.drschaer-institute.com.