Preparáty na štěpení lepku

Pomáhají enzymové preparáty celiakům? Toto téma se v poslední době mezi celiaky často řeší.

Výzkumný tým ve Spojených státech se blíže zaměřil na účinnost enzymových preparátů dostupných v USA. S jejich závěry se můžete seznámit v článku VUPP .

Původní článek v anglickém jazyce.