Výživa dětí s celiakií

Studentka 3. ročníku nutriční terapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Vás prosí o vyplnění  dotazníku, který jí  pomůže  s analýzou pro praktickou část bakalářské práce na téma Výživa dětí s celiakií. 

Vaše údaje mohou být potom také podkladem pro další vylepšení péče o dětské pacienty s celiakií ve spolupráci s pacientskými organizacemi. Tento dotazník je zcela anonymní a odpovědi nemohou být zneužity. Dotazník můžete přeposlat dál svým známým a příbuzným, kteří mají děti s celiakií. Dotazník je možné vyplnit do 16.3.2018.