Dotazník pro pacienty s celiakií

Studentka 2. ročníku oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví by Vás chtěla  požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který se týká problematiky celiakie, pro účely diplomové práce.

 

Dotazník je určen pro pacienty s diagnostikovanou celiakií nebo pro rodiče, jejichž dítě má diagnostikovanou celiakii. V diplomové práci se věnuje problematice toho, jaká systémová opatření by se mohla zavést v České republice pro zlepšení situace pacientů s diagnostikovanou celiakií. Tímto dotazníkem by ráda zmapovala situaci z pohledu pacienta.