Zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2018

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2018.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  – VZP – 111  příspěvek až  6 000 Kč

Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.Je určen na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku (příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2018 nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelněPříspěvek bude poskytován na základě žádosti 2 x ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2018 a za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2018. Podmínky zde.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201

Nepřispívá. Preventivní programy VOZP.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – příspěvek 1 000 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 18 let včetně příspěvek 1 000 Kč na bezlepkovou dietu.
Bezlepkové potraviny a bezlepkové suroviny – veškeré potraviny a suroviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách. Z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (nutností je prokazatelné označení na dokladu). Neproplácí se pivo pro celiaky.

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie – použijte formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).  Podrobnosti zde

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin označených jako bezlepkové (kódem na účetním dokladu BLP), mohou pojištěnci získat díky výhodám kreditního systému VITAKONTO.
Konkrétní informace má každý pojištěnec ve své VITAKARTĚ. Informace o bonusovém systému VITAKARTY

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – 209 – příspěvek až  4  000 Kč

Příspěvek je pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií.  Jeho výše je až do 4000 Kč bez omezení věku na úhradu nákladů spojených s dietním stravování  na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonuri. Je nutné předložit originální  doklad o nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (stačí při 1 uplatnění nároku). Vyplácí se 1 x za rok.
Více informací zde.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011

Nepřispívá. Příspěvek na nákup bezlepkových potravin není v současné době do Fondu prevence zařazen.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojištovna – RBP – 2013 – příspěvek – 1 000 Kč 

Příspěvek na nákup potravin pojištěncům s diagnozou celiakie bez rozdílu věku v podbalíčku podpory zdraví.