Právo pacienta být informován

Na portálu ozdravotnictví.cz si můžete přečíst článek  Právo pacienta být informován. .... Pravidla poskytování zdravotní péče, včetně podávání léků reguluje řada právních předpisů, včetně těch, které garantují pacientovi jeho práva. Jaká jsou ta nejdůležitější? Celý článek zde.