VZP – Příspěvek na bezlepkovou dietu 2018

Připomínáme, že při žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu Všeobecné zdravotní pojišťovny za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Příspěvek za období leden – červen 2018 se vyplácí od 1. 7. do 31. 8. 2018. Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Přesné podmínky vyplacení příspěvku naleznete na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.