Posudkové lékařství – dotazník zpětných vazeb

Pacientská organizace Amélie chce zmapovat situaci v posudkovém lékařství. Poklady k dalšímu jednání sbírá prostřednictvím dotazníku.
Pokud máte zkušenosti, prosíme vyplňte DOTAZNÍK