McRoyal Double nově i bez lepku!

Obdrželi jsme od společnosti McDonald’s výsledky testu sendviče McRoyal bez lepku, provedeného v období listopad-prosinec 2018 neohlášeně v deseti náhodně vybraných restauracích v ČR. Všechny výsledky jsou nižší než 5mg/kg lepku.
Bezlepkový sendvič lze nyní zakoupit i ve variantě McRoyal Double bez lepku, což je sendvič se dvěma masy a dvěma plátky sýra.

Bezlepkové sendviče můžete koupit ve všech restauracích nové generace v České republice.

Vzhledem k některým komentářům na  našem FB jsme požádali McDonald's o vyjádření:

K testu – test provedla laboratoř společnosti Eurofins akreditovanou metodou (ELISA), na vzorcích kompletního burgeru. Test proběhl neohlášeně v deseti náhodně vybraných restauracích tak, že vzorkař anonymně zakoupil BL burger na samoobslužném kiosku a teprve po jeho obdržení zjišťoval podrobnosti k surovinám a sepsal protokol. Použili jsme tedy nejkritičtější možný scénář. Přesto výsledky všech vzorků byly pod mezí kvantifikovatelnosti lepku. To samo o sobě potvrzuje, že zvolený pracovní postup pro přípravu burgeru je správný.
K pracovnímu postupu a jeho ověření – před zavedením GF burgeru jsme pracovní postup podrobně diskutovali se zástupkyněmi Společnosti pro bezlepkovou dietu. Obavy z kontaminace žemle v toasteru (podobné námitkám uživatele FB ) byly na pořadu jako jedny z prvních. Vycházejíce z bohaté zkušenosti našich rakouských kolegů jsme pro ověření postupu zvolili velmi robustní schéma.  V průběhu celého provozního dne jsme v restauraci  různé zaměstnance nechali standardním postupem pro burger s lepkem bez jakýchkoliv dalších opatření připravit celkem 20 GF burgerů. Výsledky tohoto testu však ukázaly, že ke křížové kontaminaci nedochází. Z dvaceti vzorků pouhý jeden vykazoval měřitelný obsah lepku a i ten byl jen lehce nad 5mg/kg. Za bezlepkové se přitom považují potraviny s obsahem lepku do 20 mg/kg.
I přes takto přesvědčivé výsledky jsme však do pracovního postupu pro GF burger zapracovali kroky, které preventivně možnou křížovou kontaminaci minimalizují.