Těstoviny SamMills

Aktualizace: Dtest uveřejnil zprávu o nadlimitním obsahu lepku v bezlepkových těstovinách SamMills. Dovozce těchto kukuřičných těstovin firma Baltaxia vydala prohlášení, které si můžete přečíst zde.

Nemáme dostatek informací k tomu, kde a jakou metodou dTest prováděl test na obsah lepku v potravinách. Pokud byla ale naměřená hodnota 55 mg na 1 kg potraviny ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, je hodnota i nad označením „může obsahovat stopy lepku" (50 mg). Přesto by celiaci neměli být ohroženi na zdraví vzhledem k množství, které zkonzumují v jedné porci. Navíc se těstoviny nekonzumují v syrovém stavu – během vaření absorbují vodu a tak se hodnota lepku ještě sníží. To ale nic nemění na tom, že pokud jsou naměřené hodnoty skutečně nad legislativním limitem pro označení „bez lepku“, je to chyba. Počkáme na kontrolní stanovení obsahu lepku akreditovanou laboratoří  SZPI. 

Dovozce těstovin Sam Mills nám poskytl závěry SZPI ke kontrole těstovin na obsah lepku. Dne 23. 1. 2019 SZPI ukončila svoje šetření s tím, že odebrané a otestované vzorky zboží jsou v pořádku a splňují zákonem dané parametry. Výsledek šarže (testované Dtestem) byl méně než 5 mg/kg, tedy v pořádku.

V tomto smylu bylo doplněno i vyjádření dovozce těstovin.