Zdravotní pojišťovny celiakům 2019

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2019.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – VZP – 111  až  6 000,- Kč

Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti. Příspěvek je určen na potraviny s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“, zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2019, nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelněPříspěvek bude poskytován na základě žádosti 2 x ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to od 1. 7. do 31. 8. 2019 za první pololetí a od 1. 12. do 31. 12. 2019 za druhé pololetí. 2019 
Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“ nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny (zelenina, maso apod.).*) Podrobné podmínky jak příspěvek získat zde.

*)Požádali jsem VZP o upřesnění co je a co není přirozeně bezlepková potravina: "To, že se příspěvek nevztahuje na přirozeně bezlepkovou potravinu, je myšleno tak, že je to samotný produkt, který není dále zpracován či nějak upraven, jako např. ovoce, zelenina, maso, vejce a pod. Pohanka jako samotná je bezlepková, ale při zpracování na těstovinu se již nejedná o samotný produkt, ale výrobek. Pohankové, kukuřičné a ostatní těstoviny z přirozeně bezlepkové suroviny jsou brány již jako bezlepkový výrobek, tudíž je možné zařadit mezi potraviny, na které můžete žádat příspěvek z fondu prevence."

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201

Nepřispívá. Preventivní programy VOZP.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – příspěvek 1000,- Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 18 let včetně příspěvek 1 000 Kč na bezlepkovou dietu.
Bezlepkové potraviny a bezlepkové suroviny – veškeré potraviny a suroviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách. Z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (nutností je prokazatelné označení na dokladu). Neproplácí se pivo pro celiaky.
Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie – použijte formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat). Podrobnosti čerpání příspěvku

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin označených jako bezlepkové (kódem na účetním dokladu "BLP") či vyšetření potravinové intolerance, mohou pojištěnci získat díky výhodám bonusového systému VITAKARTY. Konkrétní informace má každý pojištěnec ve své VITAKARTĚ

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – až 4000,-Kč

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii; vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání), 1x za rok, bez rozdílu pohlaví a věku. Podrobnosti čerpání .

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011

Nepřispívá. Příspěvek na nákup bezlepkových potravin není v současné době do Fondu prevence zařazen.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojištovna – RBP – 2013 – příspěvek – 1000,- Kč 

Příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše 1000,- Kč jednorázově (možnost navýšení limitu finančního příspěvku), a to na základě „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na celiakii“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno "Potvrzení" předkládat.  Tiskopis „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na celiakii“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad. Informace k proplácení preventivního programu. 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., leden 2019