VZP – Příspěvek na bezlepkovou dietu 2019

Připomínáme, že v červenci a srpnu lze žádat o příspěvek na bezlepkovou dietu Všeobecné zdravotní pojišťovny za 1. pololetí.

Příspěvek za období leden – červen 2019 se vyplácí dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.  Přesné podmínky vyplacení příspěvku naleznete na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.