Obilné destiláty a bezlepková dieta

Pacienti s celiakií mohou bez obav konzumovat obilné destiláty. Dotaz týkající se obilných destilátů se pravidelně objevoval na všech setkáních spolků celiaků. Jednoznačnou odpověď dala legislativním rozhodnutím Evropská unie a to v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům o potravinách, kde v příloze II Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost jsou v bodě 1 d)  obiloviny  použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu vyňaty z povinnosti označovat jako alergenní složky.

Toto rozhodnutí nevzniklo samozřejmě samo o sobě, ale Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval stanovisko (Opinion), kde shrnuje současné vědecké znalosti v oblasti technologie výroby obilných destilátů a dochází k závěru, že při řádně vedené destilaci nedochází k přenosu bílkovin a peptidů  do destilátu  v množství větším než 1 mg/l pro celkové bílkoviny a 0,4 mg/l pro lepek. Panel odborníků dochází k závěru, že je nepravděpodobné, aby  destiláty vyrobené z obilovin  vyvolaly u citlivých jedinců závažnou alergickou reakci. 

Zpracovala Ing.Dana Gabrovská Ph.D.

The EFSA Journal (2007) 484, 1-7: Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to a notification from CEPS on cereals used in distillates for spirits, pursuant to Article 6 paragraph 11 of Directive 2000/13/EC.