Kolik je u nás diagnostikovaných celiaků?

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2018 identifikováno  21 483 celiaků. Z toho bylo 6 574 mužů a 14 909 žen.
V roce 2015 bylo v datech NRHZS identifikováno 20 329 osob s céliakií v populaci ČR, v roce 2016 bylo zaznamenáno zvýšení na 20 511 osob a v roce 2017 další mírný nárůst na 20 893 osob. 
Podle těchto údajů počet celiaků narůstá. Za předpokladu, že je v populaci 1 % celiaků je diagnostikovaných přibližně 20 % z nich.
Nejedná se ale o absolutní počet, protože jsou zaevidováni pouze lidé, kteří s diagnozou céliakie navštívili v daném roce lékaře. Dá se předpokládat, že ne každý celiak chodí pravidelně každý rok na kontroly.
 
Na žádost Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS